Koka maju ražotne koka maju ražotne 2 koka maju ražotne 3 koka maju ražotne 4

Izstrādāts Koku māju ražotnes būvprojekts minimālā sastāvā ( MBP ) Ādažos. Projektā iekļauta tehnoloģiskā shēma divām ražošanas līnijām, kurās var ražot vienlaicīgi dažādus produktus. Rūpnīcas teritorijā paredzēts izstāžu laukums, materiālu reciklēšanas ēka, katlu māja cietajam kurināmajam. Būvprojekts saskaņots Ādažu būvvaldē un izsniegta būvatļauja ar Nr.BIS-BL-625732-7889 ( spēkā no 23.08.2022 ). Šobrīd notiek darbs pie būvprojekta izstrādes un ES finansējuma piesaistes dažādās programmās. Nesošais karkass – dzelbetona kolonnu tīkls 6X15 m, jumta pārsegums – dzelzbetona paneļi, fasāžu apdare – CLT paneļi un Ruuki sendviča paneļi. Kopējā ražotnes platība – 4757 kv.m.

© 2022 Arhitektu birojs KRIPTEX