Koks Latvijas teritorijā būvniecības vajadzībām izmantots jau vairākus gadu tūkstošus, jo ir ekoloģisks materiāls, viegli pieejams un salīdzinoši lēts būvveids. 20.gadsimta beigās un 21.gs. sākumā ir notikusi vesela revolūcija koka izmantošanā, jo ieviests krusteniski līmētu koka slāņu panelis, kas maina skatu uz koka izmantošanu būvniecībā un kļuvis par inovatīvāko būvveidu 21.gadsimtā, jo ļauj no koka būvēt augstceltnes. Publicējam dažus video, lai mūsu klienti iepazītu šis inovatīvās tehnoloģijas.

Koksne ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa samazināšanas stratēģijā. Dzīves cikla perspektīvā koksne kā celtniecības materiāls ir videi izdevīga izvēle aspektos, kas attiecas uz dabas resursiem, enerģijas izmantošanu, oglekļa dioksīda izmešiem un atkritumiem.

Viens no lielākajiem draudiem mūsdienu sabiedrībai ir klimata izmaiņas, ko izraisa siltumnīcas efektu veicinošas gāzes, piemēram, oglekļa dioksīds CO2.

Koksnes produkcijas un koka ēku nozīme ir vēl jo lielāka tāpēc, ka tās uzglabā oglekļa dioksīdu ilgākā laika posmā. Izmantojot nojaucamo ēku koka detaļas enerģijas ieguvei, klimatu ietekmējošo gāzu apjomu var ievērojami samazināt, jo tās aizstāj arī fosilās degvielas, piemēram, naftas, izmantošanu.

© 2021 Arhitektu birojs KRIPTEX