Viens no veidiem kā pārsegt liela laiduma pārsegumus ir koka dēļu konektorkopnes. Dēļi tiek sastiprināti ar speciālu metāla konektoru palīdzību, visi aprēķini tiek veikti datorprogrammās, kuras palīdz izraudzīties pareizo kopnes formu, gabarītus un konektoru veidus. Šādus pakalpojumus piedāvā arī Latvijas konektorkopņu ražotāji.

Tehniskā brošūra.

© 2021 Arhitektu birojs KRIPTEX