Publicējam izcilu grāmatu ASV izlaistu rokasgrāmatu “Koka rokasgrāmata – koks kā būvmateriāls” ar 19 nodaļām. Pirmskara Latvijā tika publicētas vairākas grāmatas par koka izmantošanu būvniecībā, kuru .pdf versijas publicēsim tuvākajā laikā, bet šī grāmata ir viena no labākajām šodien un nav zaudējusi savu aktualitāti joprojām, kaut savu pirmo izdevumu piedzīvojusi 1999.gadā.

Wood handbook—Wood as an engineering material.
Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 463 p.

© 2021 Arhitektu birojs KRIPTEX