Logo melnbaltais

Sazinieties ar mums pa sekojošiem telefoniem:

Arhitektu biroja KRIPTEX vadītājs Ivo Inša – m.t +371 29299754

Arhitektu biroja KRIPTEX tehniskais direktors Ēriks Inša – m.t +371 26553444

e-pasts: latsolar@inbox.lv

vairāk par mūsu būvprojektēšanas ikdienu: http://www.latsolar.lv, vai sekojiet mums Facebook: https://www.facebook.com/latsolar.lv

SIA KRIPTEX, VRN 40203180355,

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS NR.15067.

Biroja adrese: Bauskas iela 22, LV-1004, Rīga, Latvija.

Norēķinu konts: AS SWEDBANK , HABALV22, LV21HABA0551045892861

Zvaniet, jautājiet – palīdzēsim!