Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • koka ēku būvprojektēšana un būvprojektu vadība, autoruzraudzība visa būvniecības cikla garumā,
  • koka ēku piegādātājrūpnīcas izvēle pasūtītāja uzdevumā un būvuzraudzība,
  • koka ēku apsekošanu un tehniskā atzinuma sagatavošanu,
  • koka ēku apsekošana ar padziļinātām izpētes metodēm ,
  • rekonstrukcijas projektu izstrāde un izmaksu novērtēšana,
  • fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes,
  • energoauditu izstrādi,
  • energosertifikātu izsniegšanu.

Cenu politika ir ļoti elastīga, pirmā konsultācija pa telefonu – bezmaksas. Zvaniet un jautājiet: + 371 29299754 Arhitektu biroja KRIPTEX vadītājs Ivo Inša

© 2021 Arhitektu birojs KRIPTEX